bg en

Обратна връзка

Събитие

Дата на провеждане

Вие сте

Как научихте за събитието?

Колко удовлетворен/а се чувствате от? (Моля оценете по петстепенна скала)


Организацията на събитието
 никак малко средно много напълно

Удобството на залата
 никак малко средно много напълно

Локацията на залата
 никак малко средно много напълно

Озвучаването
 никак малко средно много напълно

Техниката за презентиране
 никак малко средно много напълно

Кафе паузите/кетеринга
 никак малко средно много напълно

DJ /Аниматора
 никак малко средно много напълно

Изработването на печатни материали
 никак малко средно много напълно

Популяризирането на събитието
 никак малко средно много напълно

Допълнителен коментар

Какво събитие бихте провели в зала ЕРАТО?