bg en

Арт събития

Алтернативно пространство със специална атмосфера, малка сцена, осветление и озвучаване Ви очаква за представяне на Вашето камерно театрално или музикално събитие, изложба на художествени творби или представяне на нова книга.